Kierownik Kontrolingu

Jesteśmy firmą medyczną z ponad 20 letnim doświadczeniem.Kliniki Leczenia Niepłodności oraz Kliniki Zdrowia Kobiety INVICTA znajdują się w 6 miastach: Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Słupsku i Bydgoszczy. W każdym z nich dbamy o zdrowie par i kobiet.

INVICTA to też Medyczne Laboratoria Diagnostyczne z siedzibą w Sopocie oferujące diagnostykę laboratoryjną oraz genetyczną. W skład Invicta wchodzi również Dział Produkcji Oprogramowania, który odpowiada za usprawnianie funkcjonowania firmy poprzez tworzenie dedykowanych aplikacji dla lekarzy oraz pracowni laboratoryjnych.W 2020 roku, aby wykorzystać potencjał drzemiący w pracownikach i danych, jakie posiada Invicta powstało Centrum Badawczo-Rozwojowe Invicta (https://cbr.invicta.pl/). Celem CBR jest ulepszanie istniejących oraz opracowywanie nowych metod leczenia i diagnostyki. Nasze projekty realizujemy z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań opartych o AI/ML oraz danych z różnorodnych dziedzin - od danych genetycznych z Laboratorium Biologii Molekularnej przez nagrania konsultacji medycznych, po filmy poklatkowe z badań USG. Prowadzimy projekty finansowane z własnych funduszy, ale również ze środków wspólnotowych czy publicznych.

Jakie będą Twoje zadania, gdy do nas dołączysz?

 • strategiczne partnerstwo biznesowe wspierające osiąganie celów oraz rozwój organizacji poprzez dostarczanie wysokiej jakości analiz
 • prognozowanie przyszłych stanów otoczenia biznesowego organizacji i rekomendowanie
   z wyprzedzeniem stosownych działań
 • planowanie strategiczne i operacyjne
 • wyznaczanie kluczowych wskaźników efektywności dla wszystkich obszarów organizacji
 • wpływanie na porządkowanie procesów wewnętrznych
 • systematyczne monitorowanie zmian zachodzących wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • stała ocena procesu osiągania celów strategicznych i operacyjnych – analiza przyczyn
  i rekomendowanie działań
 • regularna współpraca z managerami w zakresie realizacji założeń planu oraz jak najlepszego wykorzystywania szans i przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom
 • współtworzenie systemów motywacyjnych i premiowych dla różnych działów
 • uczenie organizacji racjonalnego gospodarowania zasobami: czasem, kapitałem, wiedzą
   i umiejętnościami

Co będzie Ci potrzebne?

 • doświadczenie w obszarze kontrolingu umożliwiające samodzielność w realizacji zadań
  i zarządzania zespołem
 • umiejętność szybkiego zrozumienia biznesu i wzajemnych powiązań
 • umiejętność właściwego wnioskowania na podstawie wiarygodnych danych i rekomendowanie właściwych działań
 • znajomość i stosowanie najnowszych trendów współczesnego controllingu i stałe poszerzanie wiedzy z tego zakresu
 • ukończone studia na kierunku: kontroling, finanse, rachunkowość, ekonometria lub pokrewne
 • doświadczenie w zakresie data science – wykorzystywanie danych do analizy biznesu (mile widziane)
 • zdolności analityczne w zakresie oceny wyników finansowych
 • umiejętność sporządzania i prezentowania wysokiej  jakości raportów i rekomendacji
 • łatwość nawiązywania relacji interpersonalnych, inicjatywa, zaangażowanie, uśmiech
   i proaktywność
 • odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu
 • zaawansowana znajomość MS Excel

Co oferujemy w zamian?

 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko, doceniamy wszystkie pomysły i dajemy Ci możliwość ich zrealizowania
 • bezpośrednią współpracę z Zarządem
 • aktywną współpracę z innymi działami firmy i ich codzienne wsparcie
 • współpracę z kompetentnymi pracownikami o wybitnej wiedzy w swoich dziedzinach
 • realny wpływ na działalność firmy
 • pracę w zespole szanującym work-life balance
 • biuro w atrakcyjnej lokalizacji w Sopocie
 • szeroki wachlarz dodatków pozapłacowych m.in. karta sportowa na preferencyjnych warunkach, opieka medyczna, pakiet badań laboratoryjnych, korzystne ubezpieczenie NNW Allianz

Jak przebiega rekrutacja w Grupie INVICTA?

Lubimy działać szybko i konkretnie, dlatego rekrutacja zamyka się u nas w maks. 6 krokach. Czasem mogą pojawiać się drobne różnice w przebiegu lub kolejności etapów, w zależności od tego, na jakie stanowisko aplikujesz, jednak co do zasady wygląda to tak...

1. Wyślij CV

Pierwszy krok należy do Ciebie

2. Poznajmy się

Przenalizowaliśmy Twoje CV pod kątem oczekiwań biznesowych i chcemy Cię poznać – zapraszamy na spotkanie.

3. Dołącz do zespołu

Spotkanie i ew. zadanie rekrutacyjne przekonały nas, że idealnie pasujesz do zespołu? Składamy Ci ofertę i ustalamy datę rozpoczęcia współpracy.

Tworzymy wyjątkowe miejsce, w którym pacjenci otrzymają kompleksową opiekę i wsparcie. Przed nami duże wyzwanie, dlatego, że Europejskie Centrum Rodziny będzie pierwszym takim centrum w Polsce!

Ilona Zjawińska
Dyrektor części pobytowej w Europejskim Centrum Rodziny INVICTA w Sopocie

W zespole Grupy INVICTA odpowiadam za realizację projektów strategicznych, nadzoruję pracę Biura Zarządu, Logistyki oraz Działu Technicznego. Dołącz do nas, jeśli lubisz działać!”

Jolanta Jabłońska
Dyrektor ds. operacyjnych

Pozostałe oferty, które mogą Cię zainteresować

Nie mamy oferty dla Ciebie?

Chcesz, żeby Twoje CV trafiło do naszej bazy? Wypełnij formularz.
Masz pytania dotyczące przebiegu rekrutacji?

Aplikuj spontanicznie

Pole Imię jest wymagane
Pole Nazwisko jest wymagane
Pole E-mail jest wymagane
Pole Miejsce pracy jest wymagane
Przeciągnij i upuść pliki tutaj lub

wybierz pliki z komputera

Dopuszczalne formaty plików: .JPG, .PNG, .PDF
Załącz przynajmniej jeden plik

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w naszej firmie i przesłanie swojej aplikacji.

Wysyłając do nas zgłoszenie aplikacyjne poprzez Aplikuj lub w inny sposób zgadzasz się na przetwarzanie przez Invicta Management Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym w celu udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Składając dokumenty aplikacyjne bez wskazania konkretnego stanowiska lub wyrażając zgodę na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych Twoja aplikacja będzie brana pod uwagę w ramach wszystkich procesach rekrutacji organizowanych przez Spółki Invicta.

 

Działając jako Administrator Twoich danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest grupa spółek Invicta (dalej jako Invicta), działająca jako współadministrator danych osobowych (Invicta spółka z o.o., Invicta Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. z o.o., Zarządzanie Nieruchomościami Invicta Sp. z o.o., Invicta Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
(81-740) przy ul. Polnej 64, tel. 58 58 58 800, e-mail invicta@invicta.pl

Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Beata Gozdecka

adres e – mail daneosobowe@invicta.pl

ul. Polna 64

81-740 Sopot

 

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych, które nie są wymagane przez przepisy prawa pracy, w tym Kodeks Pracy (np. wizerunek, zainteresowania), jest całkowicie dobrowolne, a ich podanie oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Podanie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach szczegółowych (m.in. imię, nazwisko, adres, telefon, wykształcenie, doświadczenie) jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nie uwzględnieniem w procesie rekrutacyjnym.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są  dane?

Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.

Podstawą przetwarzania danych osobowych, których przekazanie jest obowiązkowe zgodnie z Kodeksem Pracy są przepisy prawa pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych, które kandydat przekazuje dobrowolnie jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Okres przechowywania danych: 12 miesięcy od dnia zakończenia publikacji ogłoszenia. Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 

Jakie mam uprawnienia?

 • masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania prosimy zgłaszać na adres daneosobowe@invicta.pl;
 • masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)), jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.


Komu są przekazywane moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom publikacji ogłoszeń o pracę oraz dostawcom rozwiązań informatycznych wspierający proces rekrutacji oraz pracownicy Spółek Invicta uczestniczący bądź odpowiedzialni za procesy rekrutacyjne.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@invicta.pl