Dzielimy się wiedzą

Dzielenie się wiedzą stanowi podstawę rozwoju nauki, dlatego chętnie nawiązujemy współpracę z innymi instytucjami lub przedsiębiorcami w celu wspólnego prowadzenia badań. Rozumiemy również, że wszystkie wyniki badań muszą podlegać weryfikacji przez środowisko naukowe, by ich wiarygodność była jak największa. Z tego względu uzyskiwane przez nas wyniki prac B+R są przez nas szeroko udostępniane w formie publikacji naukowych i/lub abstraktów konferencyjnych.

Publikacje naszych ekspertów

 • Inflammation-Related Molecules at the Maternal–Fetal Interface during Pregnancy and in Pathologically Altered Endometrium. Curr. Issues Mol. Biol. 2022, 44, 3792-3808
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/cimb44090260
  Autorzy: Sieg, W.; Kiewisz, J.; Podolak, A.; Jakiel, G.; Woclawek-Potocka, I.; Lukaszuk, J.; Lukaszuk, K.

  Vitamin D Signaling in Psoriasis: Pathogenesis and Therapy. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 8575
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/ijms23158575
  Autorzy: Brożyna, A.A.; Slominski, R.M.; Nedoszytko, B.; Zmijewski, M.A.; Slominski, A.T.

  The Analysis of a Genome-Wide Association Study (GWAS) of Overweight and Obesity in Psoriasis. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 7396
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/ijms23137396
  Autorzy: Kisielnicka, A.; Sobalska-Kwapis, M.; Purzycka-Bohdan, D.; Nedoszytko, B.; Zabłotna, M.; Seweryn, M.; Strapagiel, D.; Nowicki, R.J.; Reich, A.; Samotij, D.; Szczęch, J.; Krasowska, D.; Bartosińska, J.; Narbutt, J.; Lesiak, A.; Barasińska, P.; Owczarczyk-Saczonek, A.; Czerwińska, J.; Szepietowski, J.C.; Batycka-Baran, A.; Czajkowski, R.; Górecka-Sokołowska, M.; Rudnicka, L.; Czuwara, J.; Szczerkowska-Dobosz, A.

  Sperm segmentation and abnormalities detection during the ICSI procedure using machine learning algorithms
  Link do artykułu: https://cbr.invicta.pl/wp-content/uploads/2022/06/icsi_hsi22.pdf
  Autorzy: Fraczek, A., Karwowska, G., Miler, M., Liss, J., Jezierska, A., Mazur-Milecka, M.

  Standards of Pathology in the Diagnosis of Systemic Mastocytosis: Recommendations of the EU-US Cooperative Group. The journal of allergy and clinical immunology. In practice, S2213-2198(22)00587-6
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.05.036
  Autorzy: Sotlar, K., George, T. I., Kluin, P., Reiter, A., Schwaab, J., Panse, J., Brockow, K., Hartmann, K., Sperr, W. R., Kristensen, T., Nedoszytko, B., Carter, M., Bonadonna, P., Lyons, J. J., Kluin-Nelemans, H. C., Hermine, O., Akin, C., Broesby-Olsen, S., Hoermann, G., Triggiani, M., Butterfield, J., Jawhar, M., Gotlib, J., Metcalfe, D., Orfao, A., Arock, M., Horny, H. P.

  Refined Treatment Response Criteria for Indolent Systemic Mastocytosis proposed by the ECNM-AIM Consortium. The journal of allergy and clinical immunology. In practice, S2213-2198(22)00588-8
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.05.037
  Autorzy: Pyatilova, P., Akin, C., Alvarez-Twose, I., Arock, M., Bonadonna, P., Brockow, K., Butterfield, J. H., Broesby-Olsen, S., Carter, M. C., Castells, M., George, T. I., Gotlib, J., Greiner, G., Gülen, T., Hartmann, K., Hermine, O., Horny, H. P., Jawhar, M., Lange, M., Lyons, J. J., Maurer, M., Metcalfe, D., Nedoszytko, B., Niedoszytko, M., Orfao, A., Reiter, A., Schwaab, J., Sotlar, K., Sperr, W., Triggiani, M., Valent, P., Siebenhaar, F.

  Global Classification of Mast Cell Activation Disorders An ICD-10-CM-Adjusted Proposal of the ECNM-AIM Consortium. The journal of allergy and clinical immunology. In practice, S2213-2198(22)00493-7
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.05.007
  Autorzy: Valent, P., Hartmann, K., Bonadonna, P., Gülen, T., Brockow, K., Alvarez-Twose, I., Hermine, O., Niedoszytko, M., Carter, M. C., Hoermann, G., Butterfield, J. H., Lyons, J. J., Sperr, W. R., Greiner, G., Sotlar, K., Kluin-Nelemans, H. C., Schwaab, J., Lange, M., George, T. I., Siebenhaar, F., Broesby-Olsen, S., Jawhar, M., Nedoszytko, B., Castells, M., Orfao, A., Gotlib, J., Reiter, A., Horny, H., Triggiani, M., Arock, M.,Metcalfe, D., Akin, C.

  Blood Antibody Titers and Adverse Reactions after BNT162b2 mRNA Vaccination. Vaccines 2022, 10, 640.
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/vaccines10050640
  Autorzy: Kiewisz, J.; Drzyzga, D.; Rozanska, K.; Krzynowek, E.; Lukaszuk, K.

  The role of occlusion and micro-incontinence in the pathogenesis of penile lichen sclerosus: an observational study of pro-inflammatory cytokines’ gene expression. International urology and nephrology, 54(4), 763–772
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1007/s11255-022-03130-7
  Autorzy: Czajkowski, M., Wierzbicki, P., Kotulak-Chrząszcz, A., Czajkowska, K., Bolcewicz, M., Kłącz, J., Krefdoi: 10.3390/ijms23020669t, K., Lewandowska, A., Nedoszytko, B., Sokołowska-Wojdyło, M., Kmieć, Z., Kalinowski, L., Nowicki, R. J., & Matuszewski, M.

  The Role of Mitochondria in Human Fertility and Early Embryo Development: What Can We Learn for Clinical Application of Assessing and Improving Mitochondrial DNA? Cells 2022, 11, 797
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/cells11050797
  Autorzy: Podolak, A.; Woclawek-Potocka, I.; Lukaszuk, K.

  Chronic Plaque Psoriasis in Poland: Disease Severity, Prevalence of Comorbidities, and Quality of Life. J. Clin. Med. 2022, 11, 1254
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/jcm11051254
  Autorzy: Purzycka-Bohdan, D.; Kisielnicka, A.; Zabłotna, M.; Nedoszytko, B.; Nowicki, R.J.; Reich, A.; Samotij, D.; Szczęch, J.; Krasowska, D.; Bartosińska, J.; Narbutt, J.; Lesiak, A.; Barasińska, P.; Owczarczyk-Saczonek, A.; Czerwińska, J.; Szepietowski, J.C.; Batycka-Baran, A.; Czajkowski, R.; Górecka-Sokołowska, M.; Rudnicka, L.; Czuwara, J.; Sobalska-Kwapis, M.; Strapagiel, D.; Szczerkowska-Dobosz, A.

  IMSI—Guidelines for Sperm Quality Assessment. Diagnostics 2022, 12, 192
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/diagnostics12010192
  Autorzy: Lukaszuk, K.; Jakiel, G.; Wocławek Potocka, I.; Kiewisz, J.; Olszewska, J.; Sieg, W.; Podolak, A.; Pastuszek, E.; Wdowiak, A.

  Mitochondrial DNA Copy Number in Cleavage Stage Human Embryos—Impact on Infertility Outcome. Curr. Issues Mol. Biol. 2022, 44, 273-287
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/cimb44010020
  Autorzy: Podolak, A.; Liss, J.; Kiewisz, J.; Pukszta, S.; Cybulska, C.; Rychlowski, M.; Lukaszuk, A.; Jakiel, G.; Lukaszuk, K.

  The Brain–Skin Axis in Psoriasis—Psychological, Psychiatric, Hormonal, and Dermatological Aspects. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 669
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/ijms23020669
  Autorzy: Marek-Jozefowicz, L.; Czajkowski, R.; Borkowska, A.; Nedoszytko, B.; Żmijewski, M.A.; Cubała, W.J.; Slominski, A.T.

  Humoral Response after Vaccination with Half-Dose of BNT162b2 in Subjects under 55 Years of Age. Vaccines 2021, 9, 1277
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/vaccines9111277
  Autorzy: Lukaszuk, K.; Podolak, A.; Jakiel, G.; Kiewisz, J.; Woclawek-Potocka, I.; Lukaszuk, A.; Rabalski, L.

  Updated Diagnostic Criteria and Classification of Mast Cell Disorders: A Consensus Proposal. HemaSphere, 5(11), e646
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1097/HS9.0000000000000646
  Autorzy: Valent, P., Akin, C., Hartmann, K., Alvarez-Twose, I., Brockow, K., Hermine, O., Niedoszytko, M., Schwaab, J., Lyons, J. J., Carter, M. C., Elberink, H. O., Butterfield, J. H., George, T. I., Greiner, G., Ustun, C., Bonadonna, P., Sotlar, K., Nilsson, G., Jawhar, M., Siebenhaar, F., Broesby-Olsen, S., Yavuz, S., Zanotti, R., Lange, M., Nedoszytko, B., Hoermann, G., Castells, M., Radia, D., Muñoz-Gonzalez, J., Sperr, W.R., Triggiani, M., Kluin-NelemansM, H., Galli, S., Schwartz, L., Reiter, A., Orfao, A., Gotlib, J., Arock, M., Horny, H.P., Metcalfe, D.D.

  The Effects of Vitamin D on the Expression of IL-33 and Its Receptor ST2 in Skin Cells; Potential Implication for Psoriasis. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 12907
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/ijms222312907
  Autorzy: Wierzbicka, J.M.; Piotrowska, A.; Purzycka-Bohdan, D.; Olszewska, A.; Nowak, J.I.; Szczerkowska-Dobosz, A.; Nedoszytko, B.; Nowicki, R.J.; Żmijewski, M.A.

  Humoral Response to SARS-CoV-2 Vaccine of a Patient Receiving Methotrexate Treatment and Implications for the Need of Monitoring. Vaccines, 9(10), 1151
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/vaccines9101151
  Autorzy: Lukaszuk, K., Woclawek-Potocka, I., Jakiel, G., Malinowska, P., Wdowiak, A., Rozanska, K., & Rabalski, L.

  DNA methylation profile in patients with indolent systemic mastocytosis. Clin Transl Allergy. 2021;e12074
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1002/clt2.12074
  Autorzy: Górska, A., Jabłońska, E., Reszka, E., Niedoszytko, M., Lange, M., Gruchała-Niedoszytko, M., Jarczak, J., Strapagiel, D., Górska-Ponikowska, M., Bastian, P., Pelikant-Małecka, I., Kalinowski, L., Nedoszytko B.

  Analysis of the Potential Genetic Links between Psoriasis and Cardiovascular Risk Factors. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 9063
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/ijms22169063
  Autorzy: Purzycka-Bohdan, D.; Kisielnicka, A.; Bohdan, M.; Szczerkowska-Dobosz, A.; Sobalska-Kwapis, M.; Nedoszytko, B.; Nowicki, R.J.

  Usefulness of IVD Kits for the Assessment of SARS-CoV-2 Antibodies to Evaluate the Humoral Response to Vaccination. Vaccines 2021, 9, 840
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/vaccines9080840
  Autorzy: Lukaszuk, K.; Kiewisz, J.; Rozanska, K.; Dabrowska, M.; Podolak, A.; Jakiel, G.; Woclawek-Potocka, I.; Lukaszuk, A.; Rabalski, L.

  Selecting the Right Criteria and Proper Classification to Diagnose Mast Cell Activation Syndromes: A Critical Review. The journal of allergy and clinical immunology. In practice, 9(11), 3918–3928
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1016/j.jaip.2021.06.011
  Autorzy: Gülen, T., Akin, C., Bonadonna, P., Siebenhaar, F., Broesby-Olsen, S., Brockow, K., Niedoszytko, M., Nedoszytko, B., Oude Elberink, H., Butterfield, J. H., Sperr, W. R., Alvarez-Twose, I., Horny, H. P., Sotlar, K., Schwaab, J., Jawhar, M., Zanotti, R., Nilsson, G., Lyons, J. J., Carter, M. C., George, T., Hermine, O., Gotlib, J., Orfao, A., Triggiani, M., Reiter, A., Hartmann, K., Castells, M., Arock, M., Schwartz, L.,Metcalfe, D., Valent, P.

  Comparison of the IVF outcome in the course of ICSI vs PICSI treatment continuation in exactly the same group of HBA abnormal patients, ESHRE Annual Meeting 2021
  Plakat konferencyjny
  Autorzy: Rusin, M., Szecel, W., Jagiello, M., Liss, J., Lukaszuk, K.

  Serum Stem Cell Factor as a predictor of TQ blasotcysts formation in women with endometriosis, ESHRE Annual Meeting 2021
  Plakat konferencyjny
  Autorzy: Liss, J., Kuczynska, M., Knight, A., Lukaszuk, K.

  Is WHO International Standard for Anti-SARS-CoV-2 Immunoglobulin Clinically Useful?, medRxiv 2021.04.29.21256246
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1101/2021.04.29.21256246
  Autorzy: Lukaszuk, K., Kiewisz, J., Rozanska, K., Podolak, A., Jakiel, G., Woclawek-Potocka, I., Rabalski, L., Lukaszuk, A.

  Mastocytosis, MCAS, and Related Disorders—Diagnosis, Classification, and Therapy. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 5024
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/ijms22095024
  Autorzy: Niedoszytko, M.; Valent, P., Nedoszytko, B.

  Epigenetic Changes in Neoplastic Mast Cells and Potential Impact in Mastocytosis. International journal of molecular sciences, 22(6), 2964
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/ijms22062964
  Autorzy: Reszka, E., Jabłońska, E., Wieczorek, E., Valent, P., Arock, M., Nilsson, G., Nedoszytko, B., & Niedoszytko, M.

  Genetic and Epigenetic Aspects of Atopic Dermatitis. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 6484
  Link do publikacji: https://doi.org/10.3390/ijms21186484
  Autorzy: Nedoszytko, B.; Reszka, E.; Gutowska-Owsiak, D., Trzeciak, M., Lange, M., Jarczak, J., Niedoszytko, M., Jablonska, E.; Romantowski, J., Strapagiel, D., Skokowski, J., Siekierzycka, A., Nowicki, R.J., Dobrucki, I.T., Zaryczańska, A., Kalinowski, L.

 • Analysing the Residential Market Using Self-Organizing Map. In: Terzioğlu M.K. (eds) Advances in Econometrics, Operational Research, Data Science and Actuarial Studies. Contributions to Economics. Springer, Cham
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1007/978-3-030-85254-2_28
  Autorzy: Aydin O., Zieliński K.

  Analytical Methods Used in Biotransformation Studies of Organophosphonates. In: Buszewski B., Baranowska I. (eds) Handbook of Bioanalytics. Springer, Cham
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63957-0_44-1
  Autorzy: Wieczorek D., Drzyzga D., Lipok J.

  Assessment of particular abdominal aorta section extraction from contrast-enhanced computed tomography angiography, 2021 14th International Conference on Human System Interaction (HSI), 2021, pp. 1-5
  Link do publikacji: 10.1109/HSI52170.2021.9538738
  Autorzy: Dziubich T., Perdeusz M. and Skrzynecki A.

  Outlier Detection with the Use of Isolation Forests, rozdział w: Data Analysis and Classification. Methods and Applications. Springer International Publishing 2021
  Link do publikacji:
  https://www.springerprofessional.de/en/outlier-detection-with-the-use-of-isolation-forests/19297410

  Autorzy: Najman, K., Zieliński, K.

  Glyphosate dose modulates the uptake of inorganic phosphate by freshwater cyanobacteria. J Appl Phycol 30, 299–309 (2018)
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1007/s10811-017-1231-2
  Autorzy: Drzyzga, D., Lipok, J.

  The aminophosphonate glyphosine enhances phycobiliprotein yields from selected cyanobacterial cultures. J Appl Phycol 30, 311–317 (2018)
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1007/s10811-017-1271-7
  Autorzy: Drzyzga, D., Forlani, G., Niemczyk, E. et al.

  Algae in Biotechnological Processes. In: Algae Biomass: Characteristics and Applications. Springer International Publishing; 2018:33-48
  Link do publikacji: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74703-3_4
  Autorzy: Niemczyk, E., Żyszka-Haberecht, B., Drzyzga, D., Lenartowicz, M., Lipok, J.

  Biodegradation of the aminopolyphosphonate DTPMP by the cyanobacterium Anabaena variabilis proceeds via a C-P lyase-independent pathway. Environmental Microbiology. 2017;19(3):1065-1076
  Link do publikacji: https://ami-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1462-2920.13616
  Autorzy: Drzyzga, D., Forlani, G., Vermander, J.Kafarski, P., Lipok, J.

  Analytical insight into degradation processes of aminopolyphosphonates as potential factors that induce cyanobacterial blooms. Environmental Science and Pollution Research. 2017;24(31):24364-24375
  Link do publikacji: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-0068-1
  Autorzy: Drzyzga, D., Lipok, J.

  Structural constraints of N-polyphosphonic substances influencing their biodegradation by cyanobacterial cell extracts. New Biotechnology. 2016;33:S142
  Link do publikacji: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871678416319975?via%3Dihub
  Autorzy: Drzyzga, D., Lipok, A.