RODO dla kandydata

Wysyłając do nas zgłoszenie aplikacyjne poprzez Aplikuj lub w inny sposób zgadzasz się na przetwarzanie przez Invicta Management Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym w celu udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Składając dokumenty aplikacyjne bez wskazania konkretnego stanowiska lub wyrażając zgodę na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych Twoja aplikacja będzie brana pod uwagę w ramach wszystkich procesów rekrutacji organizowanych przez Spółki Invicta.

Działając jako Administrator Twoich danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto jest Administratorem danych osobowych?Administratorem Twoich danych osobowych jest grupa spółek INVICTA (dalej jako INVICTA), działająca jako współadministrator danych osobowych (INVICTA spółka z o.o., INVICTA Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA Sp. z o.o., Klinika Antiaging INVICTA Sp. z o.o., INVICTA Software Sp. z o.o., Zarządzanie Nieruchomościami INVICTA Sp. z o.o., INVICTA Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, tel. 58 58 58 800, e-mail invicta@invicta.pl.
Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Beata Gozdecka
adres e-mail daneosobowe@invicta.pl
ul. Polna 64
81-740 Sopot

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?Podanie danych osobowych, które nie są wymagane przez przepisy prawa pracy, w tym Kodeks Pracy (np. wizerunek, zainteresowania), jest całkowicie dobrowolne, a ich podanie oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Podanie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach szczegółowych (m.in. imię, nazwisko, adres, telefon, wykształcenie, doświadczenie) jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nie uwzględnieniem w procesie rekrutacyjnym

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane?Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.

Podstawą przetwarzania danych osobowych, których przekazanie jest obowiązkowe zgodnie z Kodeksem Pracy są przepisy prawa pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podstawą przetwarzania danych osobowych, które kandydat przekazuje dobrowolnie jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 Okres przechowywania danych: 12 miesięcy od dnia zakończenia publikacji ogłoszenia. Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Jakie mam uprawnienia?
  • masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania prosimy zgłaszać na adres daneosobowe@invicta.pl;
  • masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)), jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Komu są przekazywane moje dane osobowe?Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom publikacji ogłoszeń o pracę oraz dostawcom rozwiązań informatycznych wspierający proces rekrutacji oraz pracownicy Spółek Invicta uczestniczący bądź odpowiedzialni za procesy rekrutacyjne.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@invicta.pl

Jak przetwarzamy dane osobowe w Klinikach i Laboratoriach INVICTA?