Tworzymy medycynę przyszłości

W Centrum Badawczo-Rozwojowym INVICTA realizujemy projekty, których podstawowym celem jest zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu leczenia. Opracowujemy nowe metody diagnostyczne i lecznicze, aby dać szansę pacjentom, dla których obecnie dostępne narzędzia nie są wystarczające. Sięgamy m.in. po algorytmy sztucznej inteligencji, która „uczy się” i czerpie z naszego ponad 20 letniego doświadczenia.

Aktualnie realizowane projekty z dofinansowaniem

 • Umowa nr RPPM.01.01.01-22-0060/17-00 z dnia 18.12.2018 r.

 • POIR.01.01.01-00-1634/20 / Partner Konsorcjum

 • Umowa nr 2020/ABM/01/00095-00

 • POIR.02.01.00-00-00-0254/17-00

 • POIR.01.01.01-00-0390/21

Zrealizowane projekty z dofinansowaniem

 • Cel projektu: opracowanie i wdrożenie przez Beneficjenta nowych usług diagnostyczno-terapeutycznych
  Beneficjent: Invicta Sp. z o.o.
  Dofinansowanie z UE: 1 930 038,00 zł

Projekty własne Centrum Badawczo-Rozwojowego

Centrum Badawczo-Rozwojowe INVICTA angażuje się w realizację innowacyjnych projektów naukowych. Nasze wysiłki koncentrują się na tworzeniu rozwiązań w dziedzinie medycyny reprodukcyjnej.

Oto niektóre z naszych prac badawczych:

 • Dążymy do doskonalenia technik kriokonserwacji, aby zapewnić maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo przechowywania zarodków i gamet.

 • Poprzez prowadzenie zaawansowanych badań naukowych analizujemy wpływ konkretnych substancji chemicznych na zdolność rozrodu. Nasze wyniki pozwolą na identyfikację czynników, które mogą wpływać na płodność oraz opracowanie odpowiednich strategii jej ochrony.

 • Jesteśmy zaangażowani w prace mające na celu stworzenie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, umożliwiających precyzyjną ocenę płodności męskiej. Dzięki naszym badaniom lekarze oraz pacjenci będą mieli dostęp do kompleksowej diagnostyki oraz będą mogli szybciej i trafniej dostosować odpowiednie metody leczenia.

 • Badania, które prowadzimy, koncentrują się na zastosowaniu zaawansowanych technik w celu zwiększenia skuteczności implantacji zarodków. Nasze prace rozwojowe otwierają nowe perspektywy dla par starających się o potomstwo.

Współpraca naukowa