Tworzymy medycynę przyszłości

W Centrum Badawczo-Rozwojowym INVICTA realizujemy projekty, których podstawowym celem jest zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu leczenia. Opracowujemy nowe metody diagnostyczne i lecznicze, aby dać szansę pacjentom, dla których obecnie dostępne narzędzia nie są wystarczające. Sięgamy m.in. po algorytmy sztucznej inteligencji, która „uczy się” i czerpie z naszego ponad 20 letniego doświadczenia.

Aktualnie realizowane projekty z dofinansowaniem

  • Umowa nr RPPM.01.01.01-22-0060/17-00 z dnia 18.12.2018 r.

  • POIR.01.01.01-00-1634/20 / Partner Konsorcjum

  • POIR.02.01.00-00-00-0254/17-00

  • POIR.01.01.01-00-0390/21

  • nr projektu POIR.06.02.00-22-0146/21

Zrealizowane projekty z dofinansowaniem

  • Cel projektu: opracowanie i wdrożenie przez Beneficjenta nowych usług diagnostyczno-terapeutycznych
    Beneficjent: Invicta Sp. z o.o.
    Dofinansowanie z UE: 1 930 038,00 zł

Projekty własne Centrum Badawczo-Rozwojowego

Centrum Badawczo-Rozwojowe INVICTA angażuje się w realizację innowacyjnych projektów naukowych. Nasze wysiłki koncentrują się na tworzeniu rozwiązań w dziedzinie medycyny reprodukcyjnej.

Oto niektóre z naszych prac badawczych:

Współpraca naukowa