Działamy odpowiedzialnie

Bierzemy odpowiedzialność za wpływ naszych działań i decyzji na pacjentów, nasz zespół, środowisko i otoczenie, w którym funkcjonujemy.

Angażujemy się w inicjatywy na rzecz edukacji społecznej oraz zwiększania dostępu do badań profilaktycznych, a podejmując decyzje biznesowe uwzględniamy aspekty ekologiczne i nasz wpływ na otoczenie.

CSR to dla nas...

edukowanie

dzielimy się wiedzą z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i możliwości leczenia

dostęp do badań

oferujemy dostęp do specjalistów i badań diagnostycznych, bierzemy udział w akcjach społecznych

reagowanie na potrzeby

obserwujemy i wychodzimy z inicjatywą, wykorzystujemy nasze możliwości, aby pomagać innym

tworzenie nowych rozwiązań

projektujemy rozwiązania, które rozwijają medycynę i otwierają nowe możliwości przed pacjentami

troska o środowisko

działamy odpowiedzialnie, stawiamy na rozwiązania przyjazne dla środowiska

małe gesty, które wiele znaczą

jednoczymy się w pomaganiu, a akcje charytatywne to już tradycja dla naszego zespołu

Zobacz, jak działamy